сряда, 13 октомври 2010 г.

ЗА ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ

Често се чува "няма начин да не се вдига пенсионната възраст" .

Има!!! Защо и Как ?

Общо стоките и услугите, които потребяваме се създават от 4 фактора на производство - земя, труд, капитал, предприемачество. Не само от труда.
-
С развитието на технологиите дела на труда намалява и се замества от дела на капитала (машини, съоръжения, технологии). Един и същ продукт вече се създава с по малко човешко участие и с по малко хора, а с повече и по-ефективни машини и технологии.

Това означава, че дори броят на участващите в производствата хора да намалява, то количеството продукт може да се запази и увеличава.

Къде е проблема на досегашната пенсионна система ? В това, че се е затворила само в облагане на труда и реве - "работещите намаляват, пенсионерите растат, трябва да обърнем съотношението, като увеличим възрастта за пенсиониране, влошим здравеопазването и съкратим продължителността на живота".
Че това са криви сметки без кръчмаря, сега няма да задълбавам.

Изходът е в пенсионна система опряна на облагане не само на труда, а на всички фактори на производство, чрез облагане на продукта, т.е. преформулиране на финансирането на пенсионната система от преки персонални данъци, към косвени данъци.

Само така технологиите ще могат да компенсират демографията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар