понеделник, 28 март 2011 г.

14-те най-важни неща от програмата на Либертас България

1. Демафиотизация и демонополизация на икономиката на страната.

2. Ренационализация на електроразпределителната мрежа. Премахване на концесиите за водата.

3. Развитие на пряката демокрация. Изграждане на сигурна система за дистанционно електронно гласуване базирана върху Интернет, позволяваща евтини и честни избори и ежедневно провеждане на неофициални допитвания и официални референдуми.

4. Политика на ускорена модернизация на страната.

5. Свободен отворен пазар. Напълно свободна конкуренция и неограничена частна инициатива.

6. Активна държавна инвестиционна политика. Преки държавни инвестиции в създаване на високотехнологични екологични конкурентноспособни продукти с висока добавена стойност.

7. Безплатно здравеопазване за всички. Връщане към системата на здравеопазване до 1989 г. (системата "Семашко"). Премахване на задължителните здравни осигуровки и включването им към ДДС. Финансиране на здравеопазването от ДДС.

8. Отмяна на вдигането на пенсионната възраст и стаж. Пенсии за всички български граждани навършили 60 години, независимо от стаж. Премахване на задължителните пенсионни осигуровки. Финансиране на пенсиите от Данък оборот.

9. Укрепване и развитие на държавната система за всеобщо образование. Всеобщо, качествено и безплатно образование за всички и във всички образователни степени и видове учебни заведения. Стипендии за бедните.

10. Ликвидиране на мизерията и безработицата, чрез активна държавна социално-инвестиционна програма.

11. Преодоляване на социалната поляризация. Ускорено повишаване на пенсии, бюджетни заплати и социални плащания.

12. Собствен дом за всеки. Предоставяне на държавни земи и насърчаване на индивидуалното строителство на модерни енергийнонезависими семейни жилища от леки композитни материали.

13. Стабилност на администрацията. Мандатност и открита публична процедура за подбор на ръководните административни кадри. Добри заплати за всички бюджетни служители.

14. Осигуряване на равни възможности за достъп до правосъдие на всички граждани. Премахване на съдебните такси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар